18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Virtuelna ekologija

Honoloko je kompjuterska igra koja se dešava na virtuelnom ostrvu i proizvod je Svjetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za ekologiju. Igra pokazuje uticaj svakodnevnih aktivnosti i odluka koje imaju uticaj na zdravlje, naročito djece.

Pitanja oko kojih se vrti igra odnose se na uticaj vozila i fabrika na zagađenje vazduha i vode, klimatske promjene, odlaganja običnog otpada i onog opasnog po život - nuklearni otpad, otrovne supstance. Igrači dobijaju određene informacije i na osnovu njih donose odluke za koje misle da će najbolje zaštititi prirodnu okolinu. Ako je odluka ispravna, onda biljni i životinjski svijet Honolokoa cvjeta i napreduje, a njegovi stanovnici šetaju sa osmjesima na licu. Ako igrač odabere odluku koja prouzrokuje zagađenje, onda biljke Honolokoa venu, a ljudi i životinje se razboljevaju.

Riječ Honoloko je izabrana za naziv ostrva, jer je je najbolje odgovorila zahtjevima da ime bude ritmično, da bude geografski neutralno i da nema neprijatno značenje ni na jednom jeziku 25 zemalja članica Evropske agencije za ekologiju.