16.05.2021.
 
   ARHIV

 

ARPANET...šta je to?

O Internetu se često govori i sve je više onih koji na stranicama Interneta nalaze korisne informacije, zabavu, ili uživaju u jednostavnoj razmjeni e-mail poruka.
Kada putem Interneta pošalješ e-mail (izgovara se- imejl, nikako-emajl!!!) na drugi kraj svijeta, stiže za svega nekoliko sekundi. Zbog toga su mnogi oduševljeni Internetom!
A da li ti Lutak, znaš kad je nastao Internet? Da li misliš da je to neka veoma nova »stvarčica«? Ne, ne i ne! Nije nova, skoro da ima 40 godina, otkada se rodila ideja o jednoj takvoj Mreži!!!
Ali, vratimo se na početak priče, koja nas vodi u USA i u vrijeme (hladnog rata!) kada se postavilo pitanje: Šta ako neka neprijateljska država, atomskim ili nekim drugim napadom, onemogući rad telefonske mreže? Kako bi se u tom slučaju odvijala komunikacija među najvažnijim državnim organima USA?
U traženju odgovora na ta pitanja Ministarstvo odbrane USA je već 1964. godine našlo rešenje za taj problem. Bilo je jasno da treba uspostaviti kompjutersku mrežu koja će biti potpuno sigurna u svim situacijama.
Tako je pet godina nakon toga počela da funkcioniše mreža pod nazivom ARPANET, koja je kamen temeljac Interneta.
Zahvajujući ARPANET-u u početku su naučnici i istraživaci sa američkih univerziteta, međusobno komunicirali i razmjenjivali informacije.
70-ih i 80-ih godina, međutim, mreža počinje naglo da raste, jer se sve više organizacija i grupa uključuje u Mrežu.
Na taj način se Internet vremenom pretvorio u najveću kompjutersku mrežu na svijetu.