16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Šta je avatar?

Učesnici u chat room-ovima su se razlikovali po nadimcima koje su imali. Ti nadimci su govorili nešto o njima ili o njihovoj predstavi o sebi: Zvijer, Celulit boy, Mačka, Bebika ...

Sada, 3D chat room nudi učesnicima i izbor grafičkog oblika u kojem će biti prisutni na chat-u. Grafička predstava, odnosno nacrtani lik koji učesnik u chat room-u odabere da ga predstavlja zove se avatar. Avatari najčešće imaju oblik ljudskog bića, mada ima korisnika koji biraju životinje ili predmete.

Na sanskritskom, jeziku staroindijske civilizacije, avatar je termin za privremeno tijelo koje Bog koristi kad sidje da posjeti smrtnike. Na webu avatar je tijelo koje neko nosi u virtuelnoj zajednici, u nekom naprednom chat room-u.

Ljudi najčešće biraju likove s kojim imaju zajedničke neke karakterne crte. A kod fizičkih crta je, uglavnom, obrnuto: žgoljavci biraju neke visoke, mišićave frajere, debeljuce biraju likove manekenki, šeprtlje biraju fantastične sportiste.