16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Virusi i crvi ne miruju ni za praznike

Šta rade virusi i crvi za Novu Godinu? Pa, prave žurku u nečijem računaru.

Prema podacima koje je objavila antivirusna kompanija McAfee 2004. je bila godina prevlasti spyware programa, brojnih trojanaca i crva i botova. U drugoj polovini 2004. dnevno se, u prosjeku, pojavljivalo 50 novih malicioznih programa (malware). U čitavoj prošloj godini otkriveno je, otprilike, 17.000 novih varijanti malicioznog koda.

Deset najraširenijih malicioznih programa u 2004. čine nekoliko spayware programa, nekoliko crva (Bagle, MyDoom, Netsky, Sasser) i novije varijante Sdbot trojanskih konja.

Jedan od značajnijih problema postaju i botovi. Ovaj malware najčešće spada u kategoriju trojanskih konja ili crva. Kad uđe u računar preuzima kontrolu nad njim i očekuje dalja uputstva svog autora. Takav računar naziva se zombi.

Prema kompaniji McAfee, autori "zločestih" programa više nemaju za cilj uništavanje podataka, već samo materijalnu korist.