16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Je li šerver slovna greška?

Nije! Šerver (shareware) je softver koji proizvođač stavlja na raspolaganje korisnicima besplatno, na određeni period. Nakon tog perioda, ukoliko korisnik i dalje želi taj softver, dužan je da plati nadoknadu proizvođaču i registruje svoju kopiju.

Šerveri obično nijesu skupi, cijena im je, uglavnom, prilično ispod 100 $. Ali, i pored niske cijene, po kvalitetu su često ravni komercijalnim softverima. Na primjer, WinZip i Paint Shop Pro su svjetski poznati programi koji su nastali kao šerver.

U suštini, šerver je način ponude i dostavljanja softvera, a ne neki određeni tip programa. Šervere, uglavnom, objavljuju i stavljaju na raspolaganje drugima sami autori programa, naravno na određeni rok. Cilj ovoga je da potencijalni kupci uvide sve kvalitete nekog programa i kupe ga kasnije, kao i da ga preporuče drugima. Za mnoge programe koje korisnik kupi i instalira, ispostavi se da ne odgovaraju ili, barem, ne u potpunosti potrebama korisnika. Prednost šervera je u tome što korisnik prvo isproba program, pa kad vidi da mu potpuno odgovara – kupi ga. Probni period je obično 30-60 dana.