16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Internet u vozuOd februara ove godine, skandinavska željeznička kompanija Linx svojim putnicima omogućava korišćenje Interneta na liniji Geteborg – Kopenhagen. To je prvi put u svijetu da su u vozovima dostupni Internet servisi.

U brzim Linx vozovima Internet servise mogu koristiti svi putnici, i u biznis i u standardnoj klasi.

Linx koristi bežičnu tehnologiju švedske kompanije Icomera. Ovo rješenje pruža potpunu softversku i hardversku podršku i kanale komunikacije, uz satelitski link kao glavni i, istovremeno, GSM linkove kao podršku.

Korišćenje ovog servisa je veoma jednostavno. Dovoljno je da se putnici priključe na bežičnu lokalnu mrežu preko svojih notebook računara. Naravno, potrebna je i ta sitnica – da putnici imaju notebook računare.