18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Internet, intranet i ekstranet

Ne, Lutak, nije slovna greška, postoji Internet i intranet. Internet je ogromna skupina međusobno povezanih mreža, na koju može svako da se uključi. To jest, svako ko ima kompjuter i odgovarajuće programe. E, na intranet ne može da se priključi svako.

Intranet je privatna ili lokalna mreža unutar neke velike kompanije ili organizacije. Intranet koristi iste programe kao i Internet, znači isti softver. Na ovakvu mrežu mogu da se priključe samo kompjuteri zaposlenih u toj kompaniji. Na taj način velike kompanije ostvaruju maksimum sigurnosti svog informacionog sistema i štite se od hakerskih napada.

Ekstranet je intranet koja je povezana sa Internetom, ali tako da su u taj priključak ugrađeni dodatni sistemi zaštite od nedozvoljenog ulaska. Ekstranet koriste kompanije ili organizacije koje imaju sjedište u jednom gradu ili zemlji, a ogranke širom zemlje ili svijeta. Tada oni priključuju svoje intranet sisteme na Internet kako bi te njihove lokalne mreže mogle da komuniciraju međusobno. Zaposleni u toj kompaniji mogu da se priključe na Internet, ali na njihovu mrežu sa strane mogu da uđu samo oni koji dobiju dozvolu.