16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Kad nema virusa, onda napadaju crvi

Dosada si, Lutak, naučio da se čuvaš virusa – da ne otvaraš sumnjive mejlove ili atačmente. Ali šta kad na tvoj kompjuter krenu crvići?

Crv (engl. worm) je program koji ometa normalno funkcionisanje kompjutera i na kraju obara čitav sistem. Crvi su slični virusima po tome što, kad jednom uđu u kompjuter, sami sebe kopiraju. Razlika je u tome što crvi prodiru u kompjuter nezavisno. Oni nisu, kao virusi, "prikačeni" za neki drugi fajl ili program, koji otvoriš i tako "zaraziš" svoj komjuter.

Autori crva koriste neku nedostatak u sistemu koja im dozvoljava da izdaleka instaliraju crva. Takav je, na primjer, slučaj sa Windows 2000 i XP. Microsoft je nedavno apdejtovao ova dva operativna sistema i ispravio taj nedostatak. Naravno, svi Windows 2000 i XP sistemi koji nisu uradili ovo apdejtovanja i dalje su podložni napadima crva. Najpoznatiji crv koji je u posljednje vrijeme napadao ove sisteme je Blaster.

Crv može da se proširi automatski po čitavoj mreži, s jednog kompjutera na drugi. Kako su napadi crvima bili, ipak, manje brojni od napada virusima, prema mjerilima Internet službe za odbranu od oktobra 2003. prebačeni su iz kategorije 3 za opasnost u kategoriju 4.