18.05.2021.
 
   ARHIV

 

I majmuni na računaru

"Majmune jedan, kako to ne znaš!" - sigurno si, Lutak, čuo kako neko grubo kritikuje nekog zbog neznanja. Ali, najnovija istraživanja pokazuju da majmuni mogu da urade i takve stvari na kojima bi im pozavidjeli mnogi ljudi.

Istraživanja sprovedena na nekoliko američkih naučnih instituta pokazala su da inteligentniji majmuni mogu da se služe računarima, da testiraju aplikacije, pa čak i da programiraju u jednostavnijim programskim jezicima. U eksperimentu su korišćeni lap top računari i grivasti pavijani iz zološkog vrta u San Dijegu.

Postoje čak predviđanja da će za desetak godina majmuni biti korišćeni za obavljanje jednostavnijih operacija na računarima, poput održavanja aplikacija ili pisanja izvještaja.

Nakon što su "ispitanici" uspješno savladali osnovnu navigaciju, predstavljeni su im i moderni alati za programiranje, kao što su SunONE, Visual Age i Jbuilder. Java ih je totalno zbunila, ali je susret sa Visual Basicom 3.0 bio jednostavniji.

Naprednije kompjuterske operacije, kao upravljanje Windows registrima, za majmune su ostala neriješiva zagonetka.