16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Najmanje se laže u mail-u!

Najnovije istraživanje na jednom američkom univerzitetu pokazuje da se iskrenost u komunikaciji veoma razlikuje, zavisno od toga da li se komunicira uživo, telefonom, mail-om...

Ispitanici su vodili "dnevnik komunikacije" čitave nedjelje i u njemu bilježili kad su i koliko puta lagali sagovornike i u kom obliku komunikacije. Oko 14 procenata ih je bilo neiskreno u mail-u, 21 odsto u sms porukama, 27 procenata u komunikaciji "oči u oči", i cijelih 37 odsto preko telefona.

Rezultati su bili neočekivani. Predviđalo se da će najneiskreniji biti korisnici mail-a zbog mogućnosti odgađanja odgovora. Ispitanici su ipak priznali da u mail komunikaciji manje lažu zbog mogućnosti čuvanja poruka.