18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Da li je Smješka donijela roda?

Ako si, Lutak, pravi surfer i internaut sigurno već znaš ko je taj šarmantni Smješko. Ali, ipak da ponovimo. Smješko je poseban Internet simbol namijenjen prenošenju informacija o emocijama. Smješko liči na ljudsko lice, a gledaš ga sa strane, naginjući glavu prema lijevom ramenu. Smješko je, inače, pravo dijete Interneta i koristi se samo u mail komunikaciji.

A, kako se to dijete rodilo? Da li ga je donijela roda? Bilo je to prije 22 godine. Naučnik Skot Falman s američkog univerziteta u Pitsburgu dopisivao se dugo s kolegama putem preteče današnjih internet novinskih grupa, tzv. elektroničkih oglasnih ploča (BBS-ova -Bulletin Board System). BBS je u to doba bio prilično korisna i moćna stvar. Omogućavao je da s drugima možeš razmijeniti mišljenja o različitim temama – naučnim, društvenim, važnim ili ne pretjerano bitnim, bilo da si student, profesor, đak, tehničar... ili... bilo ko drugi.

Tako se desilo da je za kratko BBS postao prostor na kojem su se pojavile korisne i ozbiljne informacije. Nekako u to vrijeme je počeo da se koristi Smješko kako bi se dočarale emocije koje su inače nedostajale u toj tekstualnoj komunikaciji. Smješko je tako davao posebnu "boju" i osjećanja napisanim riječima i uspio da "ugrije" suvu tekstualnu materiju.

Vidiš, Lutak, ni Smješka nije donijela roda! :-)