18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Ruter ili "mrežna skretnica"

Ruting (routing) je tehnika kojom podaci nalaze svoj put od kompjutera u jednoj mreži do kompjutera u drugoj mreži. Ruter (router) je naprava, preko koje se razmjenjuju paketi podataka između mreža. Najbolje se može prevesti kao mrežna skretnica.

Ruter povezuje najmanje dvije mreže, na primjer LAN (Local Area Network) i WAN (Wide Area Network). Mreže koje povezuje ruter mogu da imaju različite vrste kablova i da imaju različite brzine prenosa podataka.

Kada mreže imaju i različite protokole za prenos podataka, onda na scenu stupaju i mrežni prolazi (gateaway). To je računar koji povezuje dvije mreže koje imaju različite protokole. Ruteri se nalaze na tim mrežnim prelazima, mjestima na kojima su dvije ili više mreža spojene.

Ruteri između sebe komuniciraju po određenim protokolima, najčešće ICMP. Takođe se "dogovaraju" i o tome koji je put (engl. route) najbolji za slanje/primanje paketa podataka.