16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Da uljezi opeku prste

Kad se govori o sigurnosti računarske mreže, onda se često pominje "vatreni zid". Ti Lutak, sigurno misliš da to ima veze sa vatrom, požarom, dimom ili vatrogascima... Opet si blizu, a takoooo daleeeekoooo!

Vatreni zid (firewall) je sigurnosni sistem koji ima zadatak da sprječava ulazak nepoznatih korisnika ili korisnika koji nemaju dozvolu za pristup u neku mrežu. Vatreni zid može biti dio hardvera ili softvera, ili kombinovan od jednog i drugog.

Vatreni zid se obično koristi da spriječi nedozvoljen (neautorizovan) pristup korisnika Interneta nekoj privatnoj mreži povezanoj sa Internetom, naročito intranet mrežama. Sve poruke prema/od neke intranet mreže prolaze kroz vatreni zid. On ispituje svaku poruku i blokira one koje nijesu u skladu sa dogovorenim sigurnosnim pravilima.

Postoji mnogo tipova ili tehnika vatrenog zida:
· packet filter
· application gateaway
· circuit-level gateaway
· proxy server.

Većina vatrenih zidova koristi dvije ili više ovih tehnika kombinovano.

Vatreni zid se smatra prvom linijom odbrane privatnosti informacija. Za veću sigurnost, informacije se kodiraju.