18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Netikecija – šta je to?

Sigurno si, Lutak, čuo za bon ton. To su sva ona pravila lijepog ponašanja, koja govore o tome kako se, recimo, lijepo ponaša za stolom, u školi, sa drugovima, sa starijima...

E, slično tom bon tonu je Netikecija. Netikecija obuhvata pravila lijepog ponašanja na Internetu. Ima djelova Netikecije koji govore o lijepom ponašanju u mail komunikaciji, na chat-u i svim ostalim oblicima Internet komunikacije.

I šta, recimo, kažu pravila Netikecije?

Ako hoćeš lijepo da si vaspitan u mail komunikaciji, onda moraš da poštuješ neka pravila.

· Prvo, nemoj da mail-om šalješ neke dodatke (tekst, fotografija...) koji su veći od 500-600 KB (kilobajta). Zašto? Nemaju svi jake računare koji lako mogu da prime velike, odnosno teške fajlove. Može doći do zagušenja mail saobraćaja.

· Mail treba da liči na kratku poruku, zato ga piši što kraće.

· Piši mail velikim i malim slovima. Nikada samo velikim, jer to "bode oči".

· Uvijek odgovori na mail koji si dobio. Ako ne odgovoriš na mail, to ti je otprilike isto kao da nekom na ulici ne uzvratiš na pozdrav.

· Misli na opasnost od virusa i mail-om nikada ne šalji neprovjerene sadržaje (fajlove), već samo one za koje znaš da ne sadrže neki virus.

Kad tako budeš pisao mail, bićeš veoma lijepo vaspitan "internaut".