16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Ćaskanje na mreži

Jedan od najpopularnijih načina korišćenja Interneta je chat (ćaskanje, razgovor) room (soba). Da bi se pristupilo nekom chat room-u potrebna ti je URL adresa tog chat room-a i nadimak za identifikaciju. Ponekad je za ulazak u chat room potrebno dati više podataka, ali za većinu je ipak dovoljan samo nadimak.

Neki chat room je univerzalan, tj. možeš da "pričaš" o čemu hoćeš. Prosto napišeš to što hoćeš da kažeš, a onda ostali u chat room-u odgovaraju. Češći je, međutim, slučaj da je chat room posvećen određenoj temi: poeziji, rok muzici, politici, košarci itd. U tom slučaju, kada uđeš u chat room, treba da se držiš date teme. Smatra se neuljudnim komentarisati političke događaje u chat room-u posvećenom, na primjer, jogi. Jer, ostali učesnici chat room-a mogu da ti upute oštrije komentare ili, prosto, da te ignorišu.

Chat room je, takođe, divna prilika da upoznaš i stekneš nove prijatelje, iz tvog grada ili čak sa drugog kontinenta.