16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Da li te čuva Internet dadilja?

U posljednjih 50 godina Internet je prva stvar koja je u stanju da privuče dječju pažnju više od televizije. Za to ima više razloga, a jedan od njih je i to što, za razliku od televizije, nije baš lako kontrolisati kakve sadržaje djeca traže (i nalaze) na Internetu.

Zbog toga su napravljeni razni zaštitni programi. Oni funkcionišu tako što roditelji/staratelji/nastavnici/bibliotekari... naprave listu nepoželjnih riječi i izraza i sistema koji, po njima, sadrže materijal neprihvatljiv za djecu. Odgovarajući program zaštite prima tu listu i automatski blokira sve materijale koji sadrže riječi sa zabranjene liste.

Cybersitter (Sajber dadilja) je Windows program za filtriranje Interneta. On blokira www sajtove i chatt grupe i filtrira e-poštu. Cybersitter, takođe, pravi i izvještaj o posjećenim stranicama.

Net Nanny (Dadilja na mreži) je program za PC računare koji nadzire cjelokupnu aktivnost PC računara, kako na mreži tako i izvan nje. I ovdje se filtriranje sadržaja obavlja na osnovu rječnika zabranjenih riječi koji definišu roditelji (ili nastavnici ili poslodavci). Net Nanny pravi izvještaj o cjelokupnim dječijim aktivnostima na računaru.