18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Za komarce, paukove i kompjutere

Ti si, Lutak, vjerovatno čuo za paukovu mrežu ili mrežu za komarce...
Možda si čuo i za kompjutersku mrežu! Ali, šta je to?
Grupa od dva ili više povezanih kompjutera čini mrežu. Mreže mogu biti HAN, LAN, WAN i MAN tipa.

Kućna mreža HAN (Home Area Network) povezuje kompjuter sa telefonom, televizorom, faksom, alarmnim sistemom itd.

Mreža kompjutera koja pokriva jednu zgradu ili grupu zgrada je lokalna mreža LAN (Local Area Network). Svaki PC uvezan u LAN mrežu ima sopstveni centralni procesor kojim upravlja programima, a može da uđe u memoriju ostalih kompjutera u mreži i da koristi ostale elemente mreže. To znači, na primjer, da više korisnika mogu da koriste jedan isti štampač. Članovi jedne LAN mreže mogu, takođe, da komuniciraju jedni s drugima, preko e-mejlova.

Jedna LAN mreža može biti povezana s drugom LAN mrežom, koliko god ova udaljena bila, preko telefonske linije ili radio-talasa. Sistem LAN mreža, povezanih na taj način naziva WAN (Wide Area Network).

Najzad, postoje i gradske mreže MAN (Metropolitan Area Network), koje objedinjuju baze podataka i naročito su pravljene za određeni grad. Geografski one su, naravno, veće od LAN mreže, a manje od mreže tipa WAN. Obično ih karakteriše velika brzina priključivanja.