18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Facebook gotovo prestao rasti
Facebook ide prema svom 700-milionitom korisniku, ali na nekim tržištima polako gubi ritam. Tokom maja je izgubio 7 miliona korisnika samo u SAD-u i Kanadi. Prvi put u svom postojanju Facebook bilježi smanjenje broja korisnika.