16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Kvalitetan pristup internetu - zakonsko pravo svakog Finca

U Finskoj smatraju da je pristup internetu jedno od osnovnih prava i ona je prva zemlja u svijetu koja je širokopojasni pristup internetu proglasila zakonskim pravom svojih građana. Od 1. jula ove godine svaki Finac ima pravo na pristup od 1 megabita u sekundi. Pored toga, država se obavezala da će do 2015. godine obezbijediti svim građanima pristup od 100 megabita u sekundi.

U Finskoj smatraju da su prošli dani kada je internet prvenstveno imao ulogu da zabavlja. Internet je sada daleko značajniji na području istraživanja i posla. 96 % Finaca je online, ali pošto žele da budu informatičko društvo u punom smislu riječi donijeli su ovaj zakon, kako bi i preostalih otprilike 4000 domaćinstava imalo kvalitetan pristup internetu.

Vlada Velike Britanije je dala obećanje da će do 2012. obezbijediti pristup od 2 mb/s, ali nije ovo proglasila zakonskom odredbrom. U Francuskoj takođe razmišljaju o sličnom koraku. Ove dvije zemlje ne proglašavaju pristup internetu zakonskom pravom, jer planiraju oštriji obračun sa onim korisnicima koji sa interneta ilegalno skidaju materijal – uglavnom muziku i filmove – čije bi downlodovanje trebalo da plate. A ako bi postojao zakon o obaveznom pristupu internetu, to bi bilo pravno teže ostvariti.