16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Časovi iz etikecije i komunikacije za indijske kompjuteraše

U Indiji godišnje diplomira oko pola miliona inženjera, od kojih značajan broj čine informatički inženjeri. Međutim, prema riječima poslodavaca, mnogi od njih uopšte nijesu upotrebljivi. Njihovo znanje i tehničke vještine su sasvim u redu, ali imaju problema sa komunikacijom i manirima.

Većina ovih studenata najveći dio svog vremena provodi na kompjuteru, komuniciraju preko interneta i specijalizovanih mreža. Kada počnu da rade u nekoj firmi ne znaju kako da ostvare običnu interakciju sa kolegama, kako da razgovaraju tako da ih razumiju svi u kolektivu. Zbog toga sada mnogi tehnički fakultet u svoje nastavne programe uvršćuju predavanja iz etikecije i komunikacije. Studenti uče kako da u svojim poslovnim e-mejlovima izbjegavaju tehnički sleng, kako da se obraćaju šefu i službenicima starijima od sebe, kako da se oblače za posao.

Velike IT firme smatraju poslovnu komunikaciju osobito važnom vještinom, jer po prirodi posla sarađuju sa firmama i inženjerima širom svijeta. Za diskusiju i dogovor o velikom projektu kvalitetna komunikacija je uslov dobrog rezultata. Zbog toga sada indijski kompjuteraši, pored programiranja, vrijedno vježbaju i ćaskanje.