16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Virtuelna stvarnost

Jesi li se ti Lutak nekada pretvarao (simulirao) da te nešto boli da ne bi išao u školu? Ako jesi, onda možda znaš da se riječju virtuelno opisuje kompjuterska simulacija.

Ta riječ se obično koristi da se opiše kako stvari izgledaju stvarno, ali ih zapravo nema. Na primer, kada Windows 95 koristi virtuelnu memoriju, to znači da dio diska koristi za memoriju, a ne pravi memorijski čip.

Često čuješ i izraz virtuelna stvarnost - tj. svijet kompjutera koji simulira (imitira) stvarnost u kojoj živimo. Postoje i virtuelni objekti, virtuelni prostor, virtuelne organizacije, virtuelna zajednica... odnosno objekti, prostor, organizacije, zajednica, koji nijesu stvarni, i samo "žive" u kompjuterima.

Da li si shvatio? Ako jesi, onda pogodi je li ova šarena lopta na početku teksta virtuelna ili stvarna. Stvarna? Ma, nemoj? Ako ti je stvarna, onda je šutiraj. Samo pazi kompjuter i nogu!