16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Domen ili lična karta?

Znaš li ti Lutak šta je to domen? Ta, možda, za objašnjenje komplikovana riječ, u stvari je lična karta nekog preduzeća ili pojedinca na Internetu. Domen nije ništa drugo nego adresa neke firme ili računara na Internetu.

Na primjer, u mail adresi webmaster@astra.se, "astra.se" predstavlja domen. Dio domena ".se" pokazuje o kojoj je državi riječ (u našem primjeru je to Švedska).

U adresi http://www.astra.se/ domen je "www.astra.se".

Govori se takođe o tzv. top level domenu i poddomenu. U ovoj navedenoj adresi je ".se" top level, a njegov poddomen je "astra".

Postoje neki standardni top-level domeni poput:
com - Komercijalne organizacije
gov - Vladine ustanove
mil - Vojne ustanove
int - Međunarodne organizacije
org – Organizacije

Ako ti je jasno, onda pogodi šta je domen u slijedećoj mail adresi
lutak @kutak.t-com.me

Odgovor: Tra la, la, to ti je sve što stoji posle ludog a (@).