16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Kućna pravila za kompjuter

Prema ispitivanju sprovedenom u Velikoj Britaniji, kompjuter postaje dio porodice. I to dio oko kojeg ima dosta prepirke. Skoro polovina ispitanih roditelja, njih 43 %, postavila je stroga pravila o tome ko, kad i koliko može da »visi« na kompjuteru. I pored toga, u čak 90 % ispitanih porodica izbijaju svađe oko toga ko će imati kompjuter za sebe, kad i koliko.

Prioritet u korišćenju kompjutera imaju tinejdžeri kojima kompjuter i Internet trebaju za domaće zadatke. Čak 90 % mladih Internet koriste za pomoć oko domaćih, 72 % za e-mejlove i 70 % za igrice. Čak trećina porodica u kojima ima više od jednog tinejdžera svađe oko kompjutera rješava tako što kupi još jedan kompjuter.

Djeca i stariji kompjuter uglavnom koristi za igranje, a trećina ispitanika ga koristi za kopiranje filmova i muzike. 62 % starijih od 45 godina koriste kompjuter da preko mejlova održavaju kontakt s djecom koja su se odselila iz porodične kuće. Za razliku od njih, svega 19 % mladih od 15 do 24 godine koristi kompjuter u ovu svrhu.