18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Nježno kao softver

Da bi se automobil kretao, nijesu dovoljni samo motor, točkovi, volan... Potreban je i neko ko zna da upravlja svim tim djelovima.
Tako je i sa računarom - softver oživljava hardver, upravlja njegovim radom i osposobljava ga za izvršavanja određenih zadataka.

Riječ softver mogla bi se prevesti kao program ili programska podrška.
Softver je u stvari naziv za različite programe – za pisanje, crtanje, računanje, projektovanje...

Postoje dva osnovna tipa softvera: sistemski i aplikativni.
Sistemski softver je sastavljen od programa koji omogućavaju korišćenja računarskog sistema, tj. hardvera. Jedan dio sistemskog softvera upravlja hardverom i kontroliše njegov rad, a drugi prevodi programski jezik kojim se korisnik služi u znake razumljive kompjuteru i obrnuto.

Aplikativni softver omogućava izvršavanje konkretnog zadatka. Zove se aplikativni (primijenjeni), jer omogućava rješavanje konkretnog problema ili, kompjuterski rečeno, omogućava primjenu računara na taj problem ili zadatak. Aplikativni softveri mogu imati razne namjene: za pisanje, crtanje, emitovanje muzike, filmova, pretraživanje Interneta itd.

Pa, Lutak, ako pobrkaš softver i hardver, odmah se prisjeti da hardver, tj. djelove kompjutera, možeš dodirnuti, a softver ne!