16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Miš slavi četrdeseti rođendan

9. decembra 1968. Daglas Engelbart je po prvi put demonstrirao čudo neviđeno kompjuterske tehnike – miša! Taj prvi miš bio je napravljen od drveta i imao je jedno dugme. Napravila ga je grupa naučnika Instituta za istraživanja Univerziteta Stenford u Kaliforniji.

Daglas Engelbart je čovjek koji je imao drugačiju viziju upotrebe kompjutera od svojih savremenika. Tada je smatrano da kompjuteri treba da služe jedino naučnicima, pa je i upotreba bila veoma komplikovana. Daglas Engelbart je htio da kompjuter bude uređaj dostupan svima i izumio je ili doprinio izumu veoma značajnih stvari koji su vodili jednostavnijoj upotrebi kompjutera. To je, u prvom redu, bio miš, zatim e-mail, internet, video povezivanje preko kompjutera itd.

Proslava četrdesetogodišnjice miša bila je u Kaliforniji, a pozvani su svi istraživači koji su tada radili na ovom projektu.