18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Internet u planinskom selu

Mahabir Pun, učitelj u jednom selu u Nepalu, uspio je da svojim učenicima obezbijedi pristup internetu iako u početku nisu imali ni kompjutere ni telefon.

Mahabir Pun se obratio za savjete i podršku široj zajednici preko programa tehnološke podrške kompanije BBC još 2001. Priču o situaciji u njegovom selu pročitali su ljudi širom svijeta i uskoro su od studenata iz Australije stigla četiri polovna kompjutera. Pošto u selu nije bilo telefona, savjetovano im je bilo da se priključuje preko mobilnog i satelita, ali se ispostavilo da su troškovi mnogo veći od onog što bi seljani i škola mogli da prilože.

Tada su dobili novi savjet: bežična mreža. I ovu opremu su dobili zahvaljujući donacijama ljudi iz raznih zemalja i povezali se sa najbližim nepalskim selom u kojem je postojala telefonska linija. U međuvremenu je iz SAD-a pristiglo još polovnih kompjutera, pa zatim još donacija za opremu za bežični internet. Rezultat: učitelj Mahabir Pun uspio je tako da omogući pristup internetu za čak 42 sela sa oko 60.000 stanovnika.

Seljani internet koriste u različite svrhe. Veoma im je koristan za vezu sa gradskim bolnicama i klinikama. Tako mogu da se "pregledaju" i oni iz najudaljenijih sela. Koriste ga, takođe, u znatnoj mjeri i za razgovor sa rodjacima i prijateljima koji žive u inostranstvu i u gradovima. U posljednje vrijeme počeli su da preko interneta prodaju ili mijenjaju svoje proizvode.