18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Tvrdo kao hardver

Bukvalan prevod riječi hardver (hardware) bio bi mašinerija ili mašinska oprema. Hardver čine kompjuter, monitor, tastatura, miš, štampač, modem, kao i svi ostali uređaji povezani s kompjuterom. Sve što Lutak, možeš da dodirneš, to ti je hardver!

Često možda nađeš skraćenicu PC. To ti znači Personal Computer, i time se misli na razne vrste računara. Kada danas kažemo PC mislimo na porodicu računara koja se razvila iz PC računara IBM kompanije (1981).

Ubrzo je uslijedio novi model IBM PC HT koji je uveo hard disk kao standardni dio računara. Prije toga, za svakodnevno smještanje programa i podataka korišćeni su floppy diskovi, što je bilo prilično nepraktično. Hard diskovi imaju fiksirane diskove – jedan ili više njih. Zatvoreni su u kućište kompjutera i ne mogu se mijenjati. I na njima se može čuvati pet hiljada puta više podatakka nego na floppy diskovima.

Zatim na tržište dolaze novi i novi kompjuteri, tolikom brzinom Lutak da ne možeš ni da se informišeš o njima a kamoli da ih kupuješ. IBM PC AT generacija kompjutera pojavila se 1984. godine....

Današnji PC kompjuteri su stotinak puta brži od prvog IBM PC kompjutera, imaju nekoliko desetina puta veću memoriju, opremljeni su uređajima koji su na početku njihove istorije smatrani nedostižnim luksuzom – hard diskovima, skenerima, CD ROM jedinicama...