18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Bez matematike nema ni igrica

Kompanije koje se bave pravljenjem video igara u Velikoj Britanije upozorile su univerzitete u toj zemlji da na njihovim fakultetima diplomiraju inženjeri koji nemaju dovoljno znanja i vještina za ovaj posao. Oni očekuju da će uskoro biti problema u ovom poslu zbog nedostatka odgovarajućeg kadra.

Trenutno na fakultetima u Velikoj Britaniji postoji 81 katedra na kojoj postoji smjer za dizajniranje video igara. Ali, stručnjaci iz kompanija kažu da samo njih četiri omogućavaju svojim studentima da steknu odgovarajuće znanje i vještine za ovaj posao. Ostale, prosto, nude samo inženjersku diplomu iza koje ne stoje ni znanje ni sposobnosti.

Na fakultetima kažu da je osnovni problem – matematika. Naime, za ove studije potrebno je položiti veoma zahtjevne ispite iz matematike, a većina studenata to ne može. Oni su svi dobri u igranju, idejama, likovnim rješenjima, ali nemaju dovoljno znanja iz matematike da bi napravili program.

Poslovni ljudi predlažu, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, otvaranje naročitih srednjih škola u kojima bi učenici bili nagrađeni da što više uče matematiku, fiziku i informatiku.