18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Kompjuter za bake i deke

Istraživanja u Velikoj Britaniji pokazuju sve veći digitalni jaz. Jedna od grupa koja je naročito pogođena ovim jazom su stariji ljudi. Zbog toga Microsoft Velike Britanije planira proizvodnju "kompjutera za bake i deke", koji će starijim ljudima biti lakši za korišćenje. U SAD-u Microsoft već ima u prodaji takozvani "senior PC".

U ove kompjutere biće ugrađen i softver koji će "pomagati" korisnicima oko uputstava. Kompjuter će imati i pojednostavljene alatke za svakodnevnu upotrebu, kao na primjer za rukovanje fotografijama – ubacivanje, obrada, slanje … Imaće, takođe, i vodič o tome kako se priključiti na internet, kako se štititi od napada virusa, kako download-ovati razne sadržaje i slično – i sve to korak po korak.

Pored ovakvih, planirana je proizvodnja i drugih namjenskih kompjutera – za one grupe ljudi kojima je korišćenje kompjutera i pristup internetu iz raznih razloga otežan: za slijepe, hendikepirane, siromašne, one koji žive u planinskim predjelima...