18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Šta servira SERVER?

Nije konobar, a ipak nešto servira! Pogodio si Lutak, ako si pomislio da je rešenje ove pitalice SERVER.
Ako ne znaš šta je to server, onda je najkraće objasniti da je to, u stvari, računar u mreži koji ima zadatak da služi druge računare. Zavisno od zadatka, postoje printserver, mailserver... A kad se samo kaže server najčeće se misli na računar koji ima različite programe koji zatim opslužuju druge računare u mreži.

Na server se u mreži povezuju jednostavniji računari. Sam server je poput gazde ili domaćina u mreži i po svojoj konfiguraciji (brzina, memorija...) najčešće je moćniji od drugih umreženih kompjutera.

Tako se, recimo, uz pomoć mail servera, koji naravno postoji i u Internetu CG, odvija cjelokupan mail saobraćaj korisnika ICG.

Većina razmjena poruka između računara na Internetu zasnovana je na modelu klijent/server. Kada klijent, tj. računar koji koristi usluge Interneta, želi određenu uslugu, obrati se serveru. Server je računar koji služi kao izvor informacija na Internetu.
Veza se upostavlja nizom zahtjeva i odgovora, pri čemu su operacije pravedno podijeljene između klijenta i servera.

Prvo tvoj računar ostvari vezu sa serverom, zatim prihvata zahtjev koji ti tražiš, onda ga prevodi u "znake" razumljive drugom kompjuteru i, na kraju, šalje taj zahtjev serveru. Server prihvata zahtjev i šalje tražene podatke računaru – klijentu, takođe u obliku "znakova" razumljivih kompjuteru. Tvoj računar ti tada daje tražene podatke na način razumljiv tebi, tj. u obliku teksta, slike ili zvuka.