18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Tehnologija u službi učenja

Tehnologija pomaže djeci da uče kao nikad do sada. Djeca i mladi ljudi odrastaju s tehnologijom – kompjuterom, mobilnim telefonom, digitalnim fotoaparatom ... i kada uče koristeći tu tehnologiju učenje se pretvara u igru ili nastavak slobodnih aktivnosti.

Istraživanja pokazuje da je uspjeh učenika u školama u kojima se tehnologija koristi na djelotvoran načina znatno bolji nego u drugim školama. Takođe se u ovim školama uočava mnogo veće učešće učenika, i u učenju i vannastavnim aktivnostima.

Škole koriste internet, školski radio, blogove, digitalne fotografije, video konferencije i slično za stvaranje stimulativnog i zanimljivog okruženje za svoje učenike. Sve ovo za rezultat ima veće angažovanje djece, a s tim ide, naravno, i bolji uspjeh.

Zbog toga je sve više stručnjaka koji smatraju da je kompjuter, pa i igrice, veoma dobar za djecu. Naravno, ako se koristi u razumnoj mjeri.