18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Programer - vođa bande

Oven Voker sa Novog Zelanda ima osamnaest godina i po zakonima svoje zemlje još je maloljetan. Ali, on je vođa međunarodne sajber bande koja je optužena za krađu od najmanje 20 miliona dolara.

Novac je kraden sa bankovnih računa ljudi širom svijeta tako što je virus "ubacivan" u njihove kompjutere i onda su Oven i ortaci dolazili do brojeva bankovnih računa, šifri i brojeva kreditnih kartica.

Oven, inače, ima Aspergerov sindrom, što je neurološki poremećaj koji za rezultat ima poteškoće u društvenim vještinama. Međutim, vrlo često, osobe sa Aspergerovim sindromom imaju izrazito visoku logičku i matematičku inteligenciju. Oven Voker očito spada u takve ljude. Smatra se da će to biti olakšavajuća okolnost za njega. Prema novozelandskim zakonima, kazna za ovakav prestup je pet godina zatvora, ali je sudija kome je dodijeljen ovaj slučaj već izjavio da ne misli da je zatvor prava mjera za Ovena.