16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Jedinstveni učenički broj

Svaki četrnaestogodišnjak/inja u Engleskoj dobiće on-line dosije u kojem će biti njegovi/njeni rezultati na testovima, odnosno ispitima. U dosijeima neće biti podataka o kaznama i, eventualnim, izbacivanjima iz škole učenika, već samo podaci o uspjehu na kraju školske godine.

Plan je da svako imati jedinstveni broj za "doživotno učenje" za ovaj dosije. Poslodavci će imati pravo da pregledaju ovaj dosije, odnosno biografiju svojih zaposlenih: njihov uspjeh u osnovnoj i srednjoj školi, na fakultetu, sve kurseve i obuke koje su imali.

Učenici su i dosada imali jedinstveni učenički broj dok su bili u osnovnoj školi. Ali, broj je bio poništavan nakon što bi učenici završili osnovnu školu. Sada se planira da svi imaju ovaj broj otkako se upišu u školu, pa sve dok se ne penzionišu.

Zvanični početak ovog projekta planiran je za septembar, iako ima dosta ljudi koji se ne slažu s njim. Oni misle da se ovim krši pravo na privatnost.