16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Za slučaj katastrofe


Programeri-istraživači Univerziteta Kalifornije razvijaju sistem čovjek-čovjeku koji će služiti onima koje zadesi neka prirodna katastrofa: zemljotres, poplava, tornado ... Sistem se zove iCare ("Stalo mi je") i omogućiće žrtvama elementarnih nesreća da direktno kontaktiraju moguće donatore.

Sistem bi, takođe, trebalo da omogući i znatno bolje dopremanje pomoći u ugrožena područja. Dosadašnja iskustva su pokazala da dobar dio upućene pomoći prosto propadne, jer donatori nemaju odgovarajuće informacije o stanju na terenu. iCare sistem će omogućiti neposredan kontakt ugroženih ljudi i onih koji su spremni da im pomognu tako da mogu i lično da se dogovore šta je najpotrebnije i kako da se na najbrži i najlakši način dopremi. Kontak će biti moguće ostvariti preko internet terminala u centrima za pomoć u ugroženim područjima ili preko sms poruka mobilnim telefonima.

Istraživači se nadaju da će ovaj sistem imati uspjeha, jer dosta ljudi želi da pomogne žrtvama nesreća, ali ne vole da prilažu novac humanitarnim organizacijama, zbog moguće zloupotrebe ili neefikasnosti. Mnogi vjeruju da je daleko korisnije pomoć pružiti konkretnim ljudima koji im se lično obrate.