16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Radionice za razlaganje kompjutera

U Japanu svake godine ljudi bace oko 20 miliona raznih uređaja: kompjutera, televizora, frižidera, šporeta… Ali, smislili su kako da to najbolje iskoriste.

Izgrađene su brojne radionice u kojima se vrši reciklaža `električnog otpada`. Djelovi koji mogu da se ponovo koriste, budu reciklirani, a ostatak se uništava na odgovarajući način. Svaki uređaj se rasklapa i otpaci se sortiraju: staklo, metalni djelovi, žice koji mogu da se koriste za proizvodnju novih uređaja. Ono što ne može da se iskoristi uništava se na propisani način.

Ove radionice su slične laboratorijama: svuda okolo su kompjuteri (oni čine i najveći broj `električnog otpada), a među zaposlenima su hemičari, inženjeri, biolozi. Zato su smislili kako da ove radionice iskoriste i za obrazovanje srednjoškolaca. Ovdje učenici dolaze na praksu iz elektronike, tehnologije, hemije, informatike, ekologije. I nije problem ako đak nešto pogriješi i uništi neki dio – ionako je sve to otpad.