16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Da svi mogu na internet

Uprkos ogromnom napretku u razvoju kompjuterske tehnologije, miš i tastatura ostaju nezamjenjivi djelovi. Ima nekih sitnijih izmjena, ali u suštini ostaju isti. Što je, naravno, u redu, osim za ljude sa fizičkim hendikepom. Šta rade ljudi koji ne vide, koji imaju paralizu ili su u saobraćajnoj nesreći izgubili ruke? Ili im se, prosto, ruke tresu suviše da bi uspješno rukovali mišem?

Za ljude koji vide jedan od načina prevazilaženja ovih poteškoća je softver koji slijedi pokrete oka, npr. MyTobil. Kompjuter na monitoru ima kamere izuzetno visoke rezolucije koje prate pokrete oka i slijedi ih kao izdavanje komandi.

Za ljude koji vide, ali imaju problema sa kretanjem ruku postoji softver koji se pokreće na komande izdate glasom, poput npr. Dragon Naturally Speaking. Razvodjenjem ovog sistema na kućne aparate, na ovaj način – glasom, mogu i da se pale/gase svijetla, TV ili da se javi na telefon.

Ovaj program u posljednje vrijeme postaje sve popularniji i kod ljudi koji nemaju problema s rukama. Prosto, kompjuteru izdaju komande glasom, a za to vrijeme pristavljaju kafu, otvaraju poštu, listaju novine.