18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Site i Home Page

Koliko ste samo puta čuli riječ sajt? Vjerovatno često jer se ta riječ odomaćila u našem jeziku. Sajt (site)je, inače, engleska riječ i znači mjesto, položaj.

Vezano za Internet, riječ sajt se upotrebljava da označi više (grupu) stranica koje su međusobno povezane, odnosno na neki način čine cjelinu.
Ako, recimo, otvoriš sve linkove na nekom Home Page, one stranice koje dobiješ, sačinjavaju sajt.

Ali, pomenusmo i Home Page (houmpejdž). Šta je sad to, Lutak!
Jednostavno rečeno, Home Page na jednoj web prezentaciji, odnosno, sajtu, isto je što i naslovna stranica nekih novina.
Na tom mjestu se uvijek nalaze glavni linkovi (u novinama su to, naslovi), kao i ostali kratki sadržaji koji nas informišu o tome šta sve sajt sadrži.