18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Korisnici interneta kao patrola

Granica Teksasa i Meksika je područje gdje ima najviše ilegalnih prelazaka. Vlasti Teksasa i SAD-a se bore na razne načine protiv ovoga, ali ne naročito uspješno.

Sada su došli na ideju da za taj posao angažuju korisnike interneta. Plan je da se na najkritičnijim djelovima granice, gdje ima najviše prelazaka, postave kamere koje bi snimale te djelove i prenosile to na internet. Korisnici, koji ne bi imali pametnija posla ili koji bi smatrali da im je to patriotska dužnost, bi to gledali. Čim bi primijetili nešto sumnjivo, telefonirali bi policiji. Ovaj poziv bi bio besplatan.

Kamere će koštati 5 miliona dolara i pokrivaće oko 1.600 km granice gdje ima najviše ilegalnih ulazaka.