18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Kako to radi MODEM

Mogao je da se zove i drekavac i šuštavac i galamko, ili, recimo, šištavac...jer cijuče, šušti, zapomaže i pušta metalno oštre zvuke nimalo prijatne za uho. Ali, ne zove se tako, već samo kratko - MODEM.

Riječ znači skraćenicu od MOdulator / DEModulator. Modem ustvari pretvara digitalne signale kompjutera u analogne signale, koje zatim šalje nekom drugom modemu telefonskom mrežom. Onda se analogni signali ponovo pretvaraju u digitalne.

Jednostavnije rečeno, modem pretvara jezik kompjutera u jezik telefona i obrnuto. Zato ga možemo nazvati spravom pomoću koje se sporazumijevaju kompjuter i telefon.
Modem je najčešći način na koji se privatna lica povezuju na Internet.

Može da bude ugrađen unutra, u kućište (interni) ili priključen na kompjuter spolja (eksterni). Modem je uz to uvijek povezan na telefonsku utičnicu, jer modem koristi telefonsku liniju za pristup Internetu.
Neko ga vidi, a neko ne! Crna kutija, nalik na svemirski predmet, sa crveno- zelenim svijetlećim dugmićima.