16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Internet terapija za depresiju

Prema jednom švedskom istraživanju, terapija koja se dobija preko interneta daje jednako dobre rezultate kao tretmani sa psihoterapeutom lično. U ovoj studiji 117 volontera sa blagom do srednjom depresijom učestvovalo je u internet programu za samopomoć CBT.

CBT program se sastoji od 89 strana podijeljenih u pet modula, koji ukupno traju 8 nedjelja. Oko 37 % pacijenata je odustalo od programa, jer su ga smatrali suviše zahtjevnim. Ali, kod onih koji su nastavili i dovršili program uočeno je znatno poboljšanje psihičkog stanja.

Neke bolnice u Londonu su prve prihvatile ovaj program za svoje pacijente. Jedan od pet ljudi u Velikoj Britaniji pati od depresije i jednostavno nema dovoljno terapeuta za toliko pacijenata. Bolnice se nadaju da će na ovaj način moći da pomognu većem broju ljudi nego dosad.