16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Disketa i Cd

Disketa (zove se i flopi ili flopidisk) je magnetska ploča koja se koristi za čuvanje različitih fajlova (dokumenata) u kompjuteru. Najčešće se koriste diskete kapaciteta 1,44 MB.
Diskete su sve ređe u upotrebi, jer je mnogo jednostavnije slanje dokumenata e-mail-om ili korišćenje Cd koji imaju mnogo veći prostor za informacije.

Cd je okrugla ploča koja može da sadrži veliku količinu informacija (zvuk, tekst, fotografije...). Informacije se čuvaju u formi kodova koji se zatim čitaju uz pomoć lasera (Cd player).

Kada govorimo o količini informacija koje se mogu čuvati na Cd, onda treba reći da je taj prostor oko 700 MB (megabajta), što je gotovo 500 puta više nego na disketi.
Skraćenica Cd dolazi u stvari od compact disc.