18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Profesori daju časove na blogovima

Do skora blogovi su uglavnom korišćeni za neke lične priče, vijesti, zabavu ili politiku. Sada su blogove i njihove mogućnosti otkrili profesori i studenti.

Blogovi postaju sve značajniji dio univerzitetskog rada i života. Blogove imaju odsjeci, profesori i asistenti, studenti. Odsjeci daju obavještenja i važna dokumenta, profesori postavljaju predavanja ili vježbe kad moraju da odsustvuju. A studenti? Pa, oni ne moraju da žure na jutarnje predavanje, već se lijepo naspavaju, a onda pogledaju predavanja, rokove i vijesti na blogu svog odsjeka. Isto tako, ne moraju da nose svoje seminarske radove profesorima – prosto ih postave na blog.

Neki blogovi postaju istraživački projekti na kojima rade i studenti i profesori zajedno. Osim toga, prednost ovakvog rada je i to što je dostupan svima – bukvalno svima - s korisnim i zanimljivim idejama i podacima.