18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Video igre u Kini kontroliše Ministarstvo kulture

Kinesko Ministarstvo kulture je osnovalo komisiju za cenzuru koja će davati odobrenje za korišćenje video igara.

Povod za ovakav potez bile su švedska igra "Hearts of Iron" i norveška "Project IGI2: Covert Strike". U "Hearts of Iron" Mandžurija i Tibet, provincije koje su danas sastavni dio kineske državne teritorije, prikazane su kao nezavisne države. "Project IGI2: Covert Strike" je zabranjena, jer je u njoj kineska armija prikazana na način koji se nije dopao kineskim zvaničnicima.

Donesena je odluka da ubuduće prodaja cd-ova sa video igricama u Kini bude moguća samo uz potvrdu da je igra dobila odobrenje Ministarstva kulture. Za igre koje su već u opticaju njihovi distributeri imaju obavezu da do određenog roka pribave odobrenje komisije za cenzuru. U suprotnom, i one će se smatrati zabranjenima.

Članovi komisije su nastavnici, univerzitetski profesori, službenici Ministarstva spoljnih poslova i inženjeri. Komisije neće davati odobrenje ni igrama u kojima seksa i nasilja. Kina će uvoziti samo ige čiji je sadržaj u skladu sa kineskim nacionalnim vrijednostima i koje imaju pozitivan uticaj na mentalitet djece i mladih.