16.05.2021.
 
   ARHIV

 

Obaveza recikliranja IT opreme

Šta rade tvoji vršnjaci u Holandiji ili Njemačkoj kad dobiju novi kompjuter? Isto što i ti, Lutak: stari odnesu u kompjutersku radnju u kojoj kupuju novi kompjuter i dobiju za to određeni popust. Kompjuteraši onda iskoriste djelove koje mogu, a ostalo odlože u smeće. Kod nas će se i dalje tako raditi, a kod tvojih gore pomenutih vršnjaka od prošlog ljeta stvari se odvijaju drugačije.

Od avgusta 2004. u zemljama članicama Evropske unije recikliranje ili ponovna upotreba IT opreme je zakonska obaveza. Znači, niko ne može da tek tako baci monitor ili stari, pregoreli hard disk na smeće. Ako baci (i ako ga uhvate!), platiće kaznu za to.

Širenje kompjutera i prateće opreme prelazi sva očekivanja. Rezultat – na smetlištima je sve više predmeta napravljenih od materijala za čiju razgradnju treba hiljadu i ohoho godina. Organizacije koje se bore za bolje ekološko okruženje u Evropi uspjeli su da i kompjuterska oprema dođe na listu proizvoda za koje važe posebna pravila po pitanju odlaganja, odnosno bacanja na smeće. Ponovnim korišćenjem i pravilnim načinom uništavanja ove opreme poboljšaće se ekološka situacija Evrope.