18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Internet je najveći!

Internet je najznačajnija inovacija u posljednjih 25 godina – pokazuje istraživanje koje je organizovao američki MIT univerzitet (Boston) u saradnji sa kanalom CNN.

Na drugom mjestu, među najvažnijim inovacijama, nalazi se mobilni telefon, a na trećem – računar.

Internet se našao na prvoj poziciji jer je, kako je obrazloženo, u velikoj mjeri promijenio i obogatio način života.

Na četvrtom mjestu je optički kabl, na petom e-pošta, a slijede lap top računari, digitalne kamere....