18.05.2021.
   ARHIV

Šta je esperanto?

Esperanto je međunarodni jezik i postoji još od 1887. godine. Esperantisti ne žele ukinuti postojeće nacionalne jezike već da popune prazan prostor između njih, kako bi svi ljudi na svijetu mogli komunicirati jedni s drugima. Esperanto je lagan jer mu je gramatika kratka, a rječnik je prilično internacionalan, što ne znači da su uzimane riječi "iz svih jezika pomalo".