10.05.2021.
   ARHIV

Ko je bio Mikelanđelo?

Mikelanđelo (1475 -1564) je bio italijanski renesansni slikar, vajar, arhitekta i pjesnik.
Njegova najznačajnija djela su mermerne skulpture David i Pieta, a veoma je poznato i njegovo djelo Strašni sud koje je naslikao na zidu Sikstinske kapele.
Mikelanđelo je, pored Leonarda da Vinčija, jedan od najvećih umjetnika italijanske renesanse, kao i svijeta umjetnosti uopšte.