10.05.2021.
   ARHIV

da li ste znali?


- da je fleka na kravi unikatna kao i otisak prsta ili pahulja
snijega - ne postoje dvije krave sa istim oblikom fleke?