10.05.2021.
   ARHIV

znate li...


.....da kamile imaju tri očna kapka kako bi zaštitile oko od pijeska.

.....da kokoški treba od 24-26 sati da bi proizvele jedno jaje. Potom se odmara pola sata i ponovno kreće s proizvodnjom novog jajeta.

.....da nilski konji u Africi ubiju najviše ljudi od bilo koje druge životinje.

.....da za vrijeme svog životnog vijeka jedna pčela radilica proizvede jednu dvanaestinu čajne kašike meda.