18.05.2021.
   ARHIV

Koliki narastu vukovi?

Veličina i težina vukova se jako razlikuje jer nastanjuju vrlo različita područja. Najveći vukovi dosežu dužinu tijela do 160 cm i težinu do 80 kg. Najmanji vukovi žive na Arabijskom poluostrvu. Dužina tijela im je oko 80 cm, a težina 20 kg.